ZUBA.hr

Telefon: +385 1 2049 388

Fax: +385 1 2049 389

Pravila privatnost

Izjava o povjerljivosti

 

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.zuba.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka ZUBA d.o.o.

ZUBA d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.zuba.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije ZUBA d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu zuba@zuba.hr

 

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.zuba.hr internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.zuba.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka ZUBA d.o.o može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.zuba.hr

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

ZUBA D.O.O. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.zuba.hr Internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija ZUBA d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

ZUBA d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će ZUBA d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. ZUBA d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži ZUBA d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na zuba@zuba.hr U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje ZUBA d.o.o. proizvoda i usluga, ZUBA d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na zuba@zuba.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka ZUBA d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako ZUBA d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.zuba.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Opći uvjeti poslovanja i korištenja

 

 1. OPĆE ODREDBE
 

1.1. ZUBA d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.zuba.hr

1.2. U okviru Internet stranice www.zuba.hr ZUBA d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

 

 1. ODGOVORNOST
 

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na www.zuba.hr elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na www.zuba.hr. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se ZUBA d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici ZUBA d.o.o. . ZUBA d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja te ZUBA d.o.o.  Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga www.zuba.hr kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

2.2. Korisnicima usluga koje pruža www.zuba.hr smatraju se registrirani korisnici.

2.3. Korisnik izričito prihvaća da ZUBA d.o.o. ne može biti odgovorna za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.4. ZUBA d.o.o. nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.zuba.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.5. www.zuba.hr može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

2.6. www.zuba.hr zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.7. ZUBA d.o.o. nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja www.zuba.hr , primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.8. ZUBA d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili

osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.9. www.zuba.hr Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti TVRTKA na e-mail adresu zuba@zuba.hr

2.10. www.zuba.hr ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite ZUBA d.o.o. na zuba@zuba.hr

2.11. www.zuba.hr zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima ZUBA d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.12. Odnosi na www.zuba.hr odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice www.zuba.hr) uz trgovinsko zastupanje ZUBA d.o.o. . putem www.zuba.hr Internet stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.

2.14. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na www.zuba.hr Internet stranici, ZUBA d.o.o.. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

 1. PRAVILA ZA KORISNIKE
 

3.1. Putem www.zuba.hr nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

 • lijekova
 • medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • eksploziva
 • duhanskih proizvoda
 • oružja
 • pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

 • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
 • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
 • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
 • odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i ZUBA d.o.o. te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
 • negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
 • manipulirati s cjenovnom strukturom ZUBA d.o.o. naknada odnosno troškova
 • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
 • zaobići pravila TVRTKA suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun www.zuba.hr i korisnički broj trećoj strani bez ZUBA d.o.o. saznanja

distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi TVRTKA ili interesima vlasništva korisnika ZUBA d.o.o.

 • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti
 
 1. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA WEBSHOPA, www.zuba.hr , ZUBA d.o.o.
 

4.1. ZUBA d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika ZUBA d.o.o. webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.

4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

4.2.1. ZUBA d.o.o. webshopa zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi ZUBA d.o.o. webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema ZUBA d.o.o. zbog navedenog brisanja.

4.2.3. ZUBA d.o.o. webshopa također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

4.2.4. ZUBA d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

 

 

 1. KOMUNIKACIJA IZMEĐU ZUBA d.o.o., PRODAVATELJA I KUPCA
 

5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem www.zuba.hr . Također se mogu obraćati i za pomoć na kontakt +385 1 2045 388 ili email zuba@zuba.hr. Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti putem www.zuba.hr korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa ZUBA d.o.o.

5.2. Ukoliko smatra potrebnim ZUBA d.o.o. može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa).

5.3. Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.

5.4. ZUBA d.o.o. je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni.

 

 

 1. OBVEZE KUPCA
 

6.1. Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.

6.2. Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzme pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se naplaćuje.

 

 

 1. DOSTAVA
 

7.1. Na TVRTKA webshopa dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao ZUBA d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.

7.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu ZUBA d.o.o. prima obavijest i ponudu putem e-maila, te rok za isporuku robe od dana uplate.

7.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

7.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

7.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

7.6. ZUBA d.o.o. ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

 

 

 1. REKLAMACIJE
 

8.1. ZUBA d.o.o. odrađuje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal ZUBA d.o.o. komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

8.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe koju odabere ZUBA d.o.o..

8.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave

Ova stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bismo bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo.